Energiagyógyászat: Az energiaáramlás korrigálása

Irányított képek a szív egészségéért

Az együttműködés célja az elektronikus kommunikációs piacokhoz való hozzáférés megkönnyítése, a verseny és a befektetések bátorítása az ágazatban, valamint az online közszolgáltatások fejlesztésének ösztönzése.

a magas vérnyomásra jellemző

A Felek mérlegelik az együttműködést egyéb vonatkozó területeken is, beleértve a regionális kezdeményezések útján történő együttműködést. A Felek ösztönzik a kölcsönös megértést és a kétoldalú együttműködést a regionális politika terén, ideértve a regionális politikák kialakítására és végrehajtásra vonatkozó módszereket, a többszintű kormányzást és partnerséget, különös hangsúlyt fektetve a kedvezőtlen adottságú területek és a területi együttműködés fejlesztésére, hogy ezáltal kommunikációs csatornákat hozzanak létre, valamint fokozzák a nemzeti, regionális és helyi hatóságok, a társadalmi-gazdasági szereplők és a civil társadalom közötti információ- és tapasztalatcserét.

A Felek együttműködése különösen arra irányul, hogy a Moldovai Köztársaság gyakorlatát hozzáigazítsák a következő elvekhez: a a döntéshozatali eljárás decentralizálása, a központi szinttől a regionális közösségek szintje felé; b a partnerség megerősítése a regionális fejlesztésben érintett valamennyi fél között; valamint c a regionális fejlesztési programok és projektek végrehajtásában érintett Felek pénzügyi hozzájárulása révén megvalósuló társfinanszírozás.

Yandex magas vérnyomás kezelés

A Felek támogatják és fokozzák a helyi és regionális szintű hatóságok bevonását a határokon átnyúló és regionális együttműködésbe és a kapcsolódó irányítási struktúrákba, ösztönözik az együttműködést a mindezt lehetővé tevő jogi keret létrehozásával, fenntartják és kidolgozzák a kapacitásépítést szolgáló intézkedéseket, valamint ösztönzik a határokon átnyúló és regionális gazdasági és üzleti hálózatok megerősítését.

A Felek együttműködnek a nemzeti és regionális intézmények intézményi és működési kapacitásainak erősítése érdekében a regionális fejlesztés és a területfelhasználás-tervezés területein, többek közt a következők útján: a a központi és helyi szintű közigazgatások közötti vertikális és horizontális interakciót szolgáló mechanizmus javítása a regionális politika fejlesztésének és végrehajtásának folyamatában; b a helyi közhatóságok kapacitásainak fejlesztése a határokon átnyúló együttműködés előmozdítása érdekében, az uniós szabályozásnak és gyakorlatoknak megfelelően; valamint c a regionális fejlesztési politikákra vonatkozó ismeretek, információk és bevált gyakorlatok megosztása a helyi közösségek gazdasági jólétének és a régiók egységes fejlesztésének előmozdítása érdekében.

magas vérnyomás 3 fok

A Felek megerősítik és bátorítják többek között a közlekedés, az energia, a távközlési hálózatok, a kultúra, az oktatás, az idegenforgalom, az egészségügy, valamint a határokon átnyúló és regionális együttműködést befolyásoló, e megállapodás hatálya alá tartozó egyéb területek határokon átnyúló és regionális elemeinek fejlesztését. A Felek transznacionális és határokon átnyúló programok formájában intenzívebbé teszik a régióik közötti együttműködést, ösztönzik a Moldovai Köztársaság régióinak részvételét az európai regionális struktúrákban és szervezetekben, valamint a kölcsönös érdeklődésre számot tartó projektek végrehajtásával előmozdítják azok gazdasági és intézményi fejlődését.

Ezekre a tevékenységekre a következők keretében kerül majd sor: a folytatódó területi együttműködés az európai régiókkal, többek közt transznacionális és pánikrohamok és magas vérnyomás átnyúló együttműködési programok útján; b együttműködés az uniós szervekkel — ideértve a Régiók Bizottságát — a keleti partnerség keretében, és részvétel a különböző európai irányított képek a szív egészségéért projektekben és kezdeményezésekben; valamint c együttműködés többek közt az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal, a Fejlesztési Ügynökségek Európai Szövetségével EURADA és az Európai Területi Tervezési Megfigyelő Hálózattal ESPON.

Csak hallgass 5 percig, és azonnal mély alvásba kerülsz

A Felek intenzívebb és jobb koordinációt és együttműködést biztosítanak a Duna régióra vonatkozó uniós stratégiában irányított képek a szív egészségéért vevő országok és régiók között, többek közt a következőkre összpontosítva: a közlekedési és energetikai összeköttetések javítása, környezet, gazdasági és társadalmi fejlődés és biztonság, amelyek hozzájárulnak majd a gyorsabb közúti és vasúti közlekedéshez, az olcsóbb és biztosabb energiához, a jobb környezethez és a tisztább vízhez, a biológiai sokféleség védelméhez, valamint a hatékonyabb határokon átnyúló árvízvédelemhez.

A Felek fokozzák a határokon átnyúló együttműködést a Prut folyón a hajózás visszaállítása érdekében, amelynek köszönhetően megvalósul az árvízvédelem a folyó medencéjében; mindez javítja majd a vízminőséget és a mezőgazdasági öntözést, intenzívebbé teszi a gazdasági tevékenységeket, ösztönzi a turizmust és a kulturális tevékenységeket, valamint hozzájárul a kapacitásépítéshez. Az együttműködés a Felek érdekeit figyelembe véve, az egyenlőség és a kölcsönös előnyök alapján, valamint a Felek között fennálló kölcsönös függőség és a polgári védelmi terület vonatkozó többoldalú tevékenységeinek figyelembevételével zajlik.

magas vérnyomás zajok a fejben

Az együttműködés kiterjed az e területre vonatkozóan a Felek között az EU és tagállamai vonatkozó hatáskörei és illetékességei szerint, az egyes Felek jogi eljárásaival összhangban megkötött különleges megállapodások és igazgatási rendelkezések végrehajtására. A Felek rendszeres szakpolitikai párbeszédre törekednek a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken, ideértve a kulturális iparágak fejlesztését az EU-ban és a Moldovai Köztársaságban egyaránt.

A Felek közötti együttműködés előmozdítja majd a kultúrák közötti párbeszédet, többek közt az EU és a Moldovai Köztársaság kulturális ágazatának és civil társadalmának részvétele útján.

kezelt magas vérnyomás krónikus betegség

A Irányított képek a szív egészségéért rendszeres párbeszédet alakítanak ki és együttműködnek az európai audiovizuális ipar fejlesztésében, valamint ösztönzik a koprodukciót a mozgókép és a televíziózás területén. Az együttműködés többek közt az újságírók és más médiaszakemberek képzésének kérdésére, valamint a médiának nyújtott támogatásra terjedhet ki ezek függetlenségének, szakmaiságának és az uniós médiával való kapcsolatuk erősítésének céljával, az európai normákkal összhangban, ideértve az Európa Tanács normáit és az UNESCO

otthoni egészségügyi ellátás és szívelégtelenség